صفحه اصلي

اخبار

 چاپ     ارسال Email

کنجاله و ذرت پس از بر نج صدرنشين کالاهاي وارداتي شدند

1392/10/15 :تاريخ

تازه ترين گزارش منتشر شده از سوي گمرک جمهوري اسلامي نشان مي دهد که کنجاله و ذرت پس از برنج به ترتيب مقام دوم و سوم را در ميان 10 قلم کالاهاي وارداتي مهم به خود اختصاص داده اند.

گزارش گمرک از 10 قلم کالاهاي مهم وارداتي به کشور در 9 ماهه امسال حاکيست که در اين مدت يک ميليون و 940 هزار تن کنجاله به ارزش يک ميليارد و 261 ميليون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.2 درصد از نظر وزني و 12.6 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است.
همچنين در اين مدت ذرت به وزن دو ميليون و 313 هزار تن به ارزش 915 ميليون دلار به کشور ايران وارد شده است که نسبت به سال گذشته 36 درصد کاهش در وزن و 29.97 درصد کاهش ارزشي را نشان مي دهد.

در 9 ماه سال جاري واردات برنج به ميزان يک ميليون و 507 هزار تن به ارزش يک ميليارد و 764 ميليون دلار بود که در صدر کالاهاي وارداتي قرار گرفت.

از ابتداي سال جاري 2 ميليون و 275 هزار تن گندم به ارزش 869ميليون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته 55 درصد از نظر وزني و 54 درصد از نظر ارزشي کاهش رانشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش 60 هزار تن وسايل نقليه با موتور پيستوني درونسوز به ارزش 794 ميليون دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزني و ارزشي از رشد 111.68 درصدي و 150.66 درصدي برخوردار است.

اين گزارش مي افزايد 496 هزار تن روغن خام سويا به ارزش 611 ميليون دلار به کشور وارد شده است که افزايش 29.70 درصدي از نظر وزني و 23.17 درصد از نظر ارزشي را به همراه داشته است.شکر تصفيه نشده نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش وزني داشته است و در همين مدت 993 هزار تن به ارزش 541 ميليون دلار وارد کشور شده است.

 538 هزار تن پالم اولئين به ارزش 536 ميليون دلار در اين مدت به کشور وارد شده است که از نظر وزني 51.01 درصد و از نظر ارزشي 28.15 درصد افزايش  داشته است.

همچنين 4 هزار تن مکمل دارويي که مشابه داخلي ندارند به ارزش 522 ميليون دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزني 16.79 درصد افزايش و از نظر ارزشي 1.29 درصد کاهش داشته است.

اين گزارش مي افزايد : 10هزار تن ماژول نمايشگر متشکل ازصفحه lcd  يا led  پلاسما به ارزش 502 ميليون دلار به کشور وارد شده است .ارسال نظر

نام شما:
پست الکترونيک:
توضیحات:
     
         صفحه اصلي
         افتتاحيه واحدها
         شبکه آموزشي کوثر
         تبادل فایل
         شرکت های تابعه
         سایت های مرتبط
         دیکشنری Online
         درباره ما        
         ارتباط با ما
         اخبار
         سیستم مالی (قدیمی)
         پيام مدير عامل

         English


Copyright ©2007 Kowsar Agricultural Investment co.